0 Comments

Projekt z płytą był poza moim zasięgiem. Płyty sam bym nie wykonał. Tradycyjny fundament tak. Mam wilgotny, ciężki grunt. Wolę mieć stopę pod poziomem przemarzania. Myślę, że ta moja papa da radę. Jest starannie zrobiona z dużymi zakładami. A ze stratami na styku ściany (16cm styro) i fundamentu (10cm) się pogodzę. Trudno. Będę o tym [...]

0 Comments

Gdziekolwiek byś nie budował – i tak budujesz w hydrosferze. Woda jest wszędzie. Wszelkie wilgotne materiały przewodzą ciepło znacznie lepiej jak suche. Pierwszym więc problemem jest nie dopuszczenie do tego, aby chałupa zawilgła od gruntu. Tu stosuje się hydroizolacje. Często – nogami… Najlepsza hydroizolacja, która sprawdza się od tysięcy lat – to bituminy. (smoła po [...]