0 Comments

Najwyraźniej przeczytałem inny artykuł niż większość osób wypowiadających się w tej dyskusji. Autorka nie pisała o problemach finansowych ludzi mających chore dzieci, które jak domniemywam są duże. Tekst stawia pytanie: Czy cele przyświecające idei jednoprocentowego odpisu są realizowane ? “Liczyliśmy, że odbędzie się żywa lekcja wychowania obywatelskiego; że rozwiązanie to pobudzi do refleksji nad tym, [...]