0 Comments

Wszystko jest podyktowane tym , że istnieje zagrożenie nagłą niewypłacalnością kredytów hipotecznych , a w ślad za nią krach na rynku budownictwa i gwałtowne obniżenie cen nowych mieszkań . Więc ta “pomoc” jest de fakto ratowaniem rynku mieszkaniowego przed spadkiem cen .Ubierana w “piórka” pomocy ludności . kto pozwolił na taki Lichwiarski ,szulerski ruch bankom w [...]