0 Comments

OK, rozumiem. Chodzi Ci o to, że problemy z systemem informatycznym były znane. PKW wiedząc o tych problemach, dopuściła je do użytku. I to się nie powinno było wydarzyć. Wydarzyło się ponieważ, powtórzę to raz jeszcze, mamy do czynienia z życiem realnym a nie bajką, grą komputerową czy innym światem fantazji. A życie w Polsce [...]